GC Financial Research

2002 yılında kurulan GC'nin misyonu, bilimsel temellere dayanan yatırım stratejileri, modeller ve kullanılabilir finansal karar alma mekanizmalarını Türk finansal piyasalarına taşımaktır. Ekibimiz bankacılık, matematik, istatistik ve mühendislik kökenli, farklı disiplinlerden gelen profesyonellerden oluşur.

GC ürün ve hizmetlerinin tamamı bir Ar-Ge sürecinin sonucunda oluşturulur. Kişisel görüşler barındırmayan, matematik ve istatistik bilimleri ışığında geliştirilen yatırım stratejileri, model ve raporların tamamı, doğrudan finansal karar almayı kolaylaştırma ve bilimsel temellere dayandırma amaçlarını taşır.